Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97140

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Przeprowadza instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp nowo zatrudnionych pracowników;
 • Wystawia skierowania na badania lekarskie wstępne/ okresowe/ kontrolne;
 • Ustala przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz w drodze do/ i z miejsca pracy. Sporządza dokumentację wypadkową;
 • Sporządza oceny ryzyka zawodowego;
 • Organizuje szkolenia okresowe BHP dla pracowników Inspektoratu;
 • Doradza w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w służbie BHP;
 • Znajomość przepisów z dziedziny BHP;
 • Znajomość kodeksu pracy;
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym;
 • Kompetencje: organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej;
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2022-04-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa