Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90509

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania w celu udzielania informacji o kompetencjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej lub obsługi prawnej
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera / pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista w Polskim Związku Pływackim

  Do podstawowych obowiązków należą : prowadzenie sekretariatu, nadawanie i odbiór korespondencji w Urzędzie Pocztowym, prowadzenie kancelarii w systemie FIRMA, przyjmowanie korespondencji, prowadzenie rejestru pism przychodzących, wysyłanie korespondencji,...

  Firma: Polski Związek Pływacki

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa - Bielany

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli

  Główne zadania: przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, obejmujących m.in. weryfikację wykonania zakresu rzeczowego projektu, kontrolę wydatkowania środków publicznych, stosowania przepisów prawa i realizacji projektu zgodnie z zapisami...

  Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista / Straszy Specjalista w Biurze Regionalnym (ds. Informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania)

  Główne zadania: 1. W ramach projektu pozakonkursowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach w Działaniu 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego ze...

  Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2022-01-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy