Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90573

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.

 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera

Zakres zadań

 • Współpracuje z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w zakresie o którym mowa w art. 7a ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przede wszystkim w odniesieniu do baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, BDOT500.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
 • Aktualizuje Ewidencję Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych
 • Monitoruje postęp informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności w zakresie GESUT i BDOT500 oraz dostępności danych poprzez usługi.
 • Wspiera powiaty w problematyce koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Monitoruje postęp prac związanych z założeniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze ewidencji gruntów i budynków lub prowadzenia mapy zasadniczej, w tym doświadczenie w administracji publicznej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość narzędzi GIS
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Podobne oferty pracy

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-21

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Data dodania: 2022-01-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa