Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90513

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe w informatycznym systemie finansowo – księgowym oraz przygotowuje przelewy elektroniczne przy pomocy aplikacji NBE NBP
 • Opisuje na bieżąco dowody księgowe stanowiące zobowiązania Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz zatwierdza dowody księgowe pod względem formalno – rachunkowym, a także przedkłada do zatwierdzenia dowody księgowe Głównemu Księgowemu i Dyrektorowi Generalnemu
 • Prowadzi dokumentację oraz na bieżąco nalicza wynagrodzenia pracowników Biura, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków komisji lekarskich przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Prowadzi sprawy związane z zawieraniem przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta umów cywilno-prawnych
 • Prowadzi sprawy związane z delegacjami służbowymi (wystawia polecenia podróży służbowych, rozlicza podróże służbowe oraz zaliczki udzielane pracownikom)
 • Obsługuje finansowo – księgowe dochody budżetowe oraz terminowo przekazuje dochody budżetowe na centralny rachunek dochodów budżetu państwa oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dochodzenia należności
 • Wykonuje prace kancelaryjne związane z obsługą korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Departamentu Finansowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach finansowo – księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w zakresie naliczania wynagrodzeń

 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących wyższe stanowiska państwowe
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów: NBE NBP, Trezor, pakietu MS Office
 • Sumienność, dyspozycyjność, dokładność
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień z zakresu ewidencji projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich
 • Znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: 2022-01-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa