Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90521

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności należności pobieranych przez Urząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
 • Prowadzi sprawy dotyczące petycji, a także skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz prowadzi ich rejestr.
 • Podejmuje czynności windykacyjne w celu należytego dochodzenia należności Skarbu Państwa.
 • Informuje pracowników innych komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w celu prawidłowego stosowania przez pracowników aktualnych przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obsłudze prawnej
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
 • Znajomość ustawy o petycjach
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera/pakiet MS Office/systemów informacji prawnej
 • Umiejętność współpracy oraz pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Data publikacji: 2022-01-23

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

  Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Data publikacji: 2022-01-23

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

  Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2022-01-23

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2022-01-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa