Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89778

Warunki pracy

 

  • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

 

  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną

 

  • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)

 

  • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

 

Zakres zadań

 • Monitoruje dostępność produktów leczniczych poprzez zbieranie i śledzenie informacji o brakach, nadesłanych przez hurtownie farmaceutyczne, apteki, podmioty lecznicze, pacjentów i podmioty odpowiedzialne oraz wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.
 • Analizuje korespondencję dotyczącą obrotu produktami leczniczymi, w tym zgłoszenia telefoniczne i z poczty elektronicznej oraz przygotowywuje projekty odpowiedzi w tym zakresie.
 • Prowadzi i nadzoruje aktualność baz danych hurtowni farmaceutycznych, aptek oraz wykazów danych wewnętrznych.
 • Sporządza zestawienia i raporty dotyczące obrotu produktami leczniczymi, w tym analizuje dane i przedstawia wnioski dotyczące nieprawidłowości w raportowaniu i dystrybucji produktów leczniczych.
 • Analizuje zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności, w tym przygotowywuje projekty sprzeciwów.
 • Bierze współudział w monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu produktów leczniczych we współpracy z organami celno-skarbowymi i innymi służbami, w szczególności: analizuje dostarczoną dokumentację oraz przygotowywuje informacje do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • analityczne myślenie
 • umiejętność sporządzania pism przy użyciu edytora tekstu MS Word
 • umiejętność korzystania z arkusza Excel w zakresie podstawowym (sporządzanie wykazów tekstowo-liczbowych, tabel kalkulacyjnych, wyszukiwanie danych w wewnętrznych rejestrach);

Podobne oferty pracy

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-21

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2022-01-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa