Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89783

Warunki pracy

 

  • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

  • Wyjazdy służbowe.

 

  • Obsługa klienta zewnętrznego.

 

  • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 

  • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień w powyższych sprawach.
 • Rejestruje w systemie informatycznym Pobyt decyzje i postanowienia w sprawach wymienionych w zadaniu 1.
 • Analizuje polsko- i obcojęzycznych informacje wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.
 • Prowadzi korespondencję z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.
 • Współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz uchodźców, naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.
 • Gromadzi i analizuje orzecznictwa Rady do Spraw Uchodźców, sądów krajowych i zagranicznych w sprawach z zakresu postepowań wymienionych w zadaniu 1.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie.
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność analizy informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office - WORD.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi systemu informatycznego "Pobyt v.2".

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2022-01-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa