Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90033

Warunki pracy


 • praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie

 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Zajmuje się obsługą biurową w zakresie spraw administracyjnych w tym inwestycji i remontów w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Archiwum.
 • Bierze udział w przygotowaniu projektów umów oraz nadzorowanie ich prawidłowej i terminowej realizacji w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Archiwum.
 • Bierze udział w opracowaniu okresowych planów pracy i sprawozdań z realizacji zadań administracyjnych oraz inwestycyjnych w celu kontroli nad realizacją zadań działu.
 • Wykonuje bieżące czynności administracyjne, w tym szybko reaguje i podejmuje czynności na zgłaszane przez oddziały awarie w celu efektywnego funkcjonowania Archiwum.
 • Zastępuje kierownika działu, podczas jego nieobecności w celu efektywnego funkcjonowania Archiwum.
 • Zajmuje się obsługą organizacyjną zebrań i sporządza protokołów w celu zapewnienia płynności działań w Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administracji
 • Znajomość ustawy Prawo Budowlane
 • Znajomość pakietów biurowych MS Office lub Libre Office/Open Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i w piśmie
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Data publikacji: 2022-01-23

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

  Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Data publikacji: 2022-01-23

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

  Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2022-01-23

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Archiwum Akt Nowych w Warszawie

  Data dodania: 2022-01-07

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa