Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89974

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • inne – okresowe zwiększenie natężenia pracy, między innymi podczas zamykania rozliczeń budżetu (grudzień) oraz na przełomie kwartałów – intensyfikacja składania do MF zleceń płatności dodatkowych w ramach BSE oraz rozliczenie sprawozdań rocznych w okresie luty-kwiecień danego roku.

Zakres zadań

 • Uruchamia środki ujęte w budżecie środków europejskich (BSE) przekazanych z Komisji Europejskiej oraz innych darczyńców na rachunek części 87 i rachunek bankowy Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 • Monitoruje wykonanie budżetu środków europejskich (BSE) oraz obsługuje umowy z BGK w oparciu o sporządzane, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych przez BGK, informacji o wysokości wydatków dokonanych w ramach budżetu środków europejskich.
 • Opracowuje dokumentację dotyczącą sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu środków europejskich (BSE), innych analiz i zestawień w zakresie wykorzystywania środków ujętych w budżecie środków europejskich.
 • Rozlicza kwoty zwrócone w ramach budżetu środków europejskich oraz inicjuje zwrot ewentualnych kwot nadpłaconych przez poszczególne instytucje.
 • Współpracuje z innymi departamentami, wydziałami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów systemowych związanych z realizacją budżetu środków europejskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku finanse lub ekonomia lub stosunki międzynarodowe lub administracja lub wyższe uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie zadań wydziału
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu rozwoju regionalnego
 • Wiedza z zakresu wdrażania środków europejskich
 • Znajomość w stopniu średnio zaawansowanym pakietu MS Office
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów unijnych dotyczących realizacji polityki regionalnej
 • Znajomość zasad rachunkowości

Podobne oferty pracy

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-21

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-01-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa