Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89873

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące koncesjonowania działalności gospodarczej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków koncesji
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wyznaczania operatorów systemów gazowych oraz w sprawie przyznania certyfikatu niezależności, a także sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem warunków określonych w decyzji operatorskiej
 • przygotowuje projekty stanowisk, opinii i rekomendacji w ramach prowadzonej przez Prezesa URE współpracy europejskiej i międzynarodowej (w obszarze właściwości stanowiska)
 • prowadzi postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w zakresie działania wydziału
 • monitoruje przedsiębiorców, którym udzielono koncesji w zakresie wystąpienia z wnioskiem o wyznaczenie operatora systemu gazowego oraz właścicieli infrastruktury energetycznej pod kątem udostępniania wyznaczonemu operatorowi systemu gazowego informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji zadań operatora oraz współdziałania z tym operatorem
 • monitoruje przestrzeganie warunków i kryteriów niezależności operatorów systemów gazowych oraz realizację obowiązku zapewnienia przez właściciela sieci wyznaczonemu na jego sieci operatorowi systemu spełnienia warunków i kryteriów niezależności
 • bierze udział w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych i zasad działania, w procesie opiniowania aktów prawnych w obszarze rynku paliw gazowych
 • udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące obszaru funkcjonowania gazowych przedsiębiorstw energetycznych w zakresie koncesji oraz dotyczące obszaru funkcjonowania operatorów systemów gazowych oraz rozpatruje skargi w zakresie naruszenia przez gazowe przedsiębiorstwa energetyczne warunków koncesji oraz warunków określonych w decyzji operatorskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wyznaczania operatorów systemów, niezależności operatorów, wymierzania kar pieniężnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość specyfiki rynku paliw gazowych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość technicznych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności koncesjonowanej

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2022-01-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa