Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89715

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • reprezentowanie urzędu na zewnątrz (np. występowanie przed sądami administracyjnymi),

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (m.in. opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje / prowadzi rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski, przyjmuje interesantów i udziela informacji itp.),
 • wykonuje zastępstwo procesowe (w tym: występuje przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, przygotowuje pisma procesowe i materiał dowodowy, występuje przed organami ścigania),
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w orzecznictwie administracyjnym lub na stanowisku związanym z obsługą prawną
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów dotyczących dekretu Bieruta,
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
 • znajomość Kodeksu cywilnego,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-12-19

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa