Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89754

Warunki pracy

- obsługa klientów


- nietypowe godziny pracy (w  tym dyżury) Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie jest dostosowaney do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. widny, toalety).
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Zapewnia poprawność funkcjonowania Kancelarii Materiałów Zastrzeżonych w Urzędzie w zakresie przestrzegania procedur związanych z ochroną informacji niejawnych;
 • Nadaje, przyjmuje, przewozi, wydaje i udostępnia materiały zawierające informacje niejawne, a także ewidencjonuje oraz przetwarza dokumenty niejawne w systemie niejawnej poczty internetowej;
 • Nadzoruje poprawność oznaczania dokumentów niejawnych przez wykonawców oraz przygotowuje projekty pism, w tym z klauzulą niejawności w zakresie merytorycznym ZOI;
 • Bierze udział w procesie związanym z archiwizacją i brakowaniem dokumentów niejawnych w Urzędzie;
 • Uczestniczy w prowadzeniu okresowych przeglądów materiałów niejawnych w Urzędzie;
 • Bierze udział w prowadzeniu instruktaży i szkoleń z zakresu wykonywania dokumentów niejawnych;
 • Uczestniczy w opracowywaniu dokumentów i procedur z obszaru ochrony informacji niejawnych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych w administracji publicznej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” oraz poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „NATO SECRET” i „SECRET UE/ EU SECRET” lub zgoda na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Dobra znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Dobra znajomość aktów wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta / interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi kancelarii tajnych lub kancelarii niejawnych
 • Kurs archiwisty I stopnia

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-12-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa