Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wyszków
Ogłoszenie o naborze Nr 88180

Warunki pracy

Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.


Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie, drukarka, niszczarka, xero).


Możliwość wystąpienia pracy w terenie, tj. uczestnictwo w promocji służby wojskowej.


Praca związana z kontaktem z żołnierzami, pracownikami WKU, żołnierzami rezerwy oraz osobami wyrażającymi chęć pełnienia służby wojskowej.


Pomieszczenia znajdują się na I piętrze - brak windy.


Brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administrowanie zasobami rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne.
 • Zbieranie danych do planu terytorialnego gromadzenia i szkolenia rezerw osobowych.
 • Prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy w systemie informatycznym SI SPIRALA ZINT oraz jej bieżąca aktualizacja.
 • Uzupełnianie osobowych potrzeb mobilizacyjnych WKU oraz JW.
 • Prowadzenie rotacji żołnierzy rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych.
 • Przygotowanie danych do sprawozdań i bilansów.
 • Powoływanie żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zadań mobilizacyjnyhch.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego SI SPIRALA ZINT.
 • Znajomość przepisów związanych z administracją wojskową.

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie

Data dodania: 2021-11-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Wyszków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy