Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87903

Warunki pracy


 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie działania systemowego, inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów, w tym w szczególności w obszarze bezpieczeństwa pacjenta
 • Dokonuje analizy skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów wymagających naprawy w systemie ochrony zdrowia
 • Przeprowadza i opracowuje analizy systemowe, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa pacjenta, w obszarze międzynarodowym oraz w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w ramach właściwości Departamentu
 • Opracowuje strategie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na potrzeby działań systemowych Rzecznika oraz uczestniczy w ich wdrażaniu
 • Współpracuje z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w tym również kontakty międzynarodowe
 • Uczestniczy w posiedzeniach parlamentarnych, zespołach roboczych, konferencjach i spotkaniach związanych z ochroną zdrowia. Koordynuje prace zespołów powołanych przy Rzeczniku Praw Pacjenta wspieranych i współpracujących z Departamentem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z ochroną zdrowia lub przy obsłudze prawnej lub w zakresie planowania i analiz
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ww. ustawy, ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy komputerze Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w terenie (możliwe pod ruchem), krajowe wyjazdy służbowe....

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-19

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy