Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87793

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Analizuje potrzeby szkoleniowe inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na podstawie danych zgromadzonych z GITD i WITD oraz ustala kierunki doskonalenia zawodowego;
 • Opracowuje plany i szczegółowe harmonogramy szkoleń inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego i kursów specjalistycznych, uzgadnia programy szkoleń oraz najbardziej przydatne metody, formy i techniki nauczania z wykładowcami i firmami szkoleniowymi;
 • Prowadzi sprawy organizacyjne, szacuje koszty szkoleń i prowadzi sprawy związane z wyborem wykonawców szkoleń, przygotowuje zapytania ofertowe i ustala ceny szkoleń, sporządza projekty umów, nadzoruje szkolenia oraz wykonawców szkoleń;
 • Dokonuje oceny organizowanych szkoleń;
 • Bierze udział w procesie wydawania legitymacji, upoważnień i odznak dla inspektorów Inspekcji w tym przyjmuje wnioski o wydanie lub wymianę dokumentów, przygotowuje zamówienia w zakresie wydruku i personalizacji;
 • Planuje i prowadzi czynności organizacyjno-administracyjne, w tym obsługę komisji egzaminacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze organizacji szkoleń;
 • Znajomość: struktury organizacyjnej ITD oraz zadań realizowanych przez ITD, przepisów ustawy o transporcie drogowym i przepisów wykonawczych w zakresie organizacji szkoleń dla inspektorów i kursów specjalistycznych, metod szkoleniowych;
 • Umiejętność planowania i organizacji szkoleń;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty, współpraca w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Szkolenie z zakresu: prawa zamówień publicznych, umów cywilno-prawnych, zarządzania szkoleniami;
 • Prawo jazdy kategorii „B”;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-11-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy