Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87540

Warunki pracy


 • praca z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach udzielania zezwoleń i upoważnień do wykonywania przewozu lotniczego oraz zezwoleń na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium RP, zmian do nich oraz sprawy dotyczące zatwierdzania rozkładów lotów i zmian do nich
 • Opracowuje na potrzeby podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych informacje dotyczące komunikacji lotniczej na terenie RP
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów zmian do przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, a także uczestniczy w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych
 • Prowadzi sprawy dotyczące przeprowadzania konkursów w obszarze ograniczonych praw przewozowych w celu zapewnienia warunków dla rozwoju rynku przewozów lotniczych, w tym wspomagania konkurencji między przewoźnikami lotniczymi
 • Bierze udział w opracowaniu i aktualizacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału procedur i zasad działania
 • Bierze udział w przygotowaniu instrukcji i stanowiska RP bądź Urzędu na spotkania przedstawicieli europejskich, polskich oraz międzynarodowych instytucji
 • Przygotowuje projekty opinii do projektów zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych wpływających na wykonywanie przewozów lotniczych do/z oraz na terytorium RP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo lub stosunki międzynarodowe lub filologia lub ekonomia lub zarządzanie
albo
wyższe i studia podyplomowe z zakresu transportu lub europeistyki lub prawa lub ekonomii lub zarządzania
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE lub oficjalnych języków ICAO na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów prawa lotniczego, w szczególności dotyczących obszaru przewozów lotniczych
 • Dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie, w szczególności dotyczących obszaru przewozów lotniczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji zastrzeżonych
 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE lub oficjalnych języków ICAO na poziomie bardzo dorbym
 • Znajomość zagadnień związanych z procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-11-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy