Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87375

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- praca w terenie


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w obszarze gospodarki wodnej, pierwszej instancji w sprawach dotyczących: wydania pozwolenia wodnoprawnego, udzielenia przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz w drugiej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód, a także w drugiej instancji w trybach nadzwyczajnych, w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie, zażaleń, ponagleń; wydaje zaświadczenia; prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje projekty pism procesowych, udostępnia akta, prowadzi postępowania dowodowe, przeprowadza oględziny i rozprawy administracyjne)
 • Monitoruje stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej
 • Przeprowadza kontrole w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym prowadzi czynności kontrolne, gromadzi dowody kontroli, występuje o wyjaśnienia i opinie
 • Udostępnia informacje publiczne oraz informacje o środowisku w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Rozpatruje i przekazuje zgodnie z właściwością skargi, wnioski i petycje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych wewnątrzresortowych oraz przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze gospodarki wodnej
 • Udostępnia informacje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w oparciu o ustawę o udostępnainiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i publikację informacji zgodnie z przepisami tej ustawy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ochrona środowiska lub z zakresu gospodarki wodnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa lub ochrony środowiska lub w obszarze gospodarki wodnej lub budownictwie
 • Znajomość przepisów ustaw i umiejętność ich praktycznego stosowania:
 • Prawo wodne
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • o ochronie przyrody
 • Prawo budowlane
 • o kontroli w administracji rządowej
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. obsługi faktur dostawców

  Oferta: Praca na pełny etat w największej firmie leasingowej w Polsce o ugruntowanej pozycji na rynku Umowa o pracę na czas określony z perspektywą zatrudnienia stałego Konkurencyjne wynagrodzenie + atrakcyjny system premiowy Pakiet szkoleń wdrożeniowych...

  Firma: ManpowerGroup Sp. z o.o.

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Technik administracji

  segregacja i porządkowanie dokumentacji przenzaczonej do wprowadzenia do systemu przez pracowników Biura, udzielanie informacji w zakresie działalności ARIMR, obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wymagania inne: obsługa komputera

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Sandomierz

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista ds finansowo-administracyjno-biurowych

  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy,...

  Firma: Health Resort & Medical Spa Panorama Morska

  Lokalizacja: świętokrzyskie /

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-12

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy