Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87499

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • wyjazdy służbowe

 • obsługa klientów zewnętrznych

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z udzielaną pomocą cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, należącym do osób wymagających szczególnego traktowania w zakresie zapewnienia pomocy socjalnej i opieki medycznej, w tym indywidualne doradztwo i wsparcie.
 • Nadzoruje realizację usług wynikających z umowy na świadczenie opieki medycznej cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Prowadzi sprawy związane z tematyką dot. ofiar handlu ludźmi wśród cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Przygotowuje opinie i materiały, w tym sprawozdania i dane statystyczne związane z realizacją pomocy socjalnej i opieki medycznej udzielanej cudzoziemcom ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Współpracuje z innymi komórkami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z urzędami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielanej pomocy socjalnej i opieki medycznej.
 • Sprawdza w dostępnych rejestrach oraz na podstawie akt cudzoziemców prowadzonych przez Departament Pomocy Socjalnej przebieg procedury statusowej cudzoziemców pod kątem ich uprawnień do pomocy socjalnej.
 • Wykonuje zadania w ramach zakresu danego stanowiska pracy na podstawie procedur obowiązujących w Departamencie Pomocy Socjalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie pomocy socjalnej.
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność obsługi programów Word, Excel.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie B2.

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2021-11-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy