Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87190

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje oraz opiniuje oceny skutków regulacji (OSR) oraz oceny skutków regulacji ex-post (OSR ex-post) aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Analizuje i weryfikuje projekty aktów prawnych kierowanych do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
 • Przygotowuje opracowania porównawcze porządków prawnych krajów Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje analizy w zakresie skutków społecznych i ekonomicznych projektów aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań, w szczególności z jednostkami badawczymi, podległymi Ministerstwu Sprawiedliwości oraz jednostką do spraw oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie przygotowywania projektów aktów prawnych lub w prowadzeniu analiz z wykorzystywaniem danych statystycznych
 • Umiejętność zaawansowanej obsługi MS Excel (m.in. analizy i przetwarzanie danych, tworzenie wykresów, tabel i formuł)
 • Umiejętność korzystania z opracowań statystycznych i wyciągania wniosków
 • Znajomość procedur regulujących proces legislacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem Rządowego Procesu Legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość metodologii opracowywania OSR
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, planowanie i myślenie strategiczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs/szkolenie z zakresu Oceny Skutków Regulacji

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy