Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86986

Warunki pracy


 • Liczne bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (w tym prowadzenie kontroli w innych urzędach)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • monitoruje stan przygotowania i procesu realizacji projektów realizowanych w Osi IV PO WER i FERS, w tym m.in. weryfikuje wnioski o płatność, rozpatruje wniosku o zgodę na zmiany w projekcie
 • ocenia i wybiera projekty konkursowych i pozakonkursowe w ramach Osi IV PO WER i FERS, m.in. organizuje nabór, przygotowuje kryteria wyboru projektu, zleca ocenę ekspertom
 • przygotowuje i aktualizuje program operacyjny finansowany z EFS na poziomie krajowym, m.in. prowadzi konsultacje, formułuje zapisy programu oraz propozycje zmian

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze funduszy unijnych
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy strukturalnych, w tym EFS
 • znajomość problematyki polityk społecznych finansowanych z EFS (dostępność, rynek pracy, integracja społeczna, edukacja)
 • wiedza na temat zasad wdrażania projektów EFS oraz innych środków UE np. Erasmus+, jak również znajomość Programu Dostępność+
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • znajomość jęz. Angielskiego na poziomie min. B1
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy