Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86797

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • monitoruje stan przygotowania i proces realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT), oraz, wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej, Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PT FE), w tym weryfikuje wnioski o płatność, identyfikuje problemy i zagrożenia w realizacji projektów
 • przeprowadza kontrole (w szczególności: przygotowuje dokumentację, analizuje niezbędne materiały, przeprowadza analizy ryzyka i dokonuje wyboru próby do kontroli) w zakresie projektów POPT/PT
 • nakłada korekty finansowe w projektach POPT/PT FE
 • zapewnia obsługę kontroli i audytów realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analizuje ustalenia kontrolne
 • bierze udział zapewnianiu funkcjonowania kontroli zarządczej/ zarządzania ryzykiem
 • koordynuje działania w obszarze archiwizacji, zmiany w JRWA dotyczących działania IZ POPT/PT FE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy