Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86698

Warunki pracy

-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,


-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety,


-realizacja zakupów w punktach sprzedaży bezpośredniej na terenie Warszawy -wysiłek fizyczny,


-zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • zaopatruje urząd w niezbędne materiały, akcesoria, urządzenia itd. oraz prowadzi sprawy z zakresu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi,
 • prowadzi sprawy i umowy dotyczące nieruchomości użytkowanych przez urząd oraz usług i dostaw z nimi związanych,
 • prowadzi sprawy z zakresu gospodarki samochodowej i obsługi transportowej,
 • prowadzi sprawy i umowy z zakresu telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu,
 • weryfikuje zgodność faktur z warunkami umów lub doraźnych zleceń,
 • prowadzi sprawy związane z naprawami reklamacyjnymi i gwarancyjnymi oraz serwisem i konserwacją składników majątku urzędu,
 • opracowuje i aktualizuje regulacje wewnętrzne w obsługiwanym obszarze,
 • zastępuje kierownika referatu podczas nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-obsługowym na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania/administrowania nieruchomościami, udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2021-10-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy