Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86641

Warunki pracy

- praca w terenie;


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


- praca z klientem zewnętrznym (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu ds. kategorii specjalnej, prace jego członków, w tym rozdziela zadania oraz monitoruje stopień ich wykonania w ramach przydzielonych mu procesów uznania zdatności SP oraz przekwalifikowania SP do kategorii specjalnej.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji wyrobów lotniczych, monitorowania zdatności do lotu projektu typu oraz badania spełnienia przez statki powietrznego kategorii specjalnej wymagań w zakresie zdatności, w tym stwierdzania zdatności w toku ich projektowania, produkcji.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu DO oraz PO w celu zbadana czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie zdatności do lotu oraz sprawdzenia trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania działalności.
 • Prowadzi bieżący nadzór oraz przewodniczy zespołom audytującym podmioty posiadające certyfikat PO lub DO oraz podmioty zatwierdzające (PZ) w celu monitorowania, czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie początkowej zdatności do lotu.
 • Realizuje zadania celem wydania zezwolenia na lot, zatwierdzania warunków lotu, oraz zezwoleń na loty w szczególnych okolicznościach.
 • Ocenia merytorycznie wpływające dokumenty takie jak charakterystyka organizacji, podlegające zatwierdzeniu Prezesa ULC w ramach nadzoru bieżącego DO oraz PO.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów dokumentów oraz pism w zakresie właściwości Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym lub elektrycznym lub elektronicznym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zdatności do lotu statku powietrznego
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie zdatności do lotu SP
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu początkowej zdatności do lotu SP
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA oraz ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wiodący

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy