Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86652

Warunki pracy

Warunki pracy.


Wyjazdy służbowe,  reprezentacja urzędu


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z


uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi prace związane z tworzeniem Monitoringu Jakości Robót oraz oceną jakości robót drogowych,
 • Prowadzi sprawy związane z wdrażaniem i rozwojem informatycznego pozyskiwania wyników badań i ich analiz, w tym we wdrażaniu zmodyfikowanego Monitoringu Jakości Robót stosowanego w Centrali i Oddziałach,
 • Prowadzi prace związane z archiwizacją dokumentów oraz danych w Monitoringu Jakości Robót,
 • Prowadzi działania związane ze sporządzaniem comiesięcznych raportów zbiorczych i pism do Oddziałów w sprawie zastrzeżeń jakości robót,
 • Współuczestniczy w pracach związanych z organizacją spotkań, narad oraz szkoleń z Laboratoriami Drogowymi oraz Oddziałami GDDKiA,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budowy lub utrzymania dróg lub materiałów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym lub technologii i jej rozwoju,
 • przeszkolenie w zakresie MS Excel,
 • Posiadanie wiedzy z zakresu procedur badawczych oraz materiałów do budowy dróg;
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu procedur pomiarów diagnostycznych oraz umiejętności analizy i interpretacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami;
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami publicznymi w szczególności: Ustawy o drogach publicznych, rozporządzeń dot. warunków technicznych dla dróg publicznych, autostrad płatnych i drogowych obiektów inżynierskich,
 • Umiejętność obsługi komputera pakiet Office – Excel, access,
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania drogami lub w zakresie technologii dróg,
 • przeszkolenie w zakresie zaawansowanego Excela, Accesa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość procesu przygotowania inwestycji drogowych, diagnostyki nawierzchni oraz posiadanie wiedzy z zakresu technologii drogowych.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy