Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85696

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w posiedzeniach grup roboczych UE oraz OECD)

Zakres zadań

 • Dokonuje analizy informacji o schematach podatkowych w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków w obszarze funkcjonowania krajowego systemu podatkowego, oraz współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Systemu Podatkowego, Departamentem Kluczowych Podmiotów oraz Departamentem Poboru Podatków.
 • Identyfikuje agresywne planowanie podatkowe na podstawie sporządzanych analiz informacji o schematach podatkowych.
 • Bierze udział w opracowywaniu, inicjowaniu oraz prowadzeniu działań w zakresie przeciwdziałania stosowania struktur agresywnego planowania podatkowego, w tym: sporządza, w oparciu o art. 86k Ordynacji podatkowej projekty ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i koordynuje proces zasięgania opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania oraz Szefa KAS, inicjuje zmiany legislacyjne w zakresie ograniczenia zjawiska agresywnego planowania podatkowego leżących we właściwości innych komórek Departamentu Systemu Podatkowego, a także innych komórek organizacyjnych.
 • Bierze udział w opracowaniu, we współpracy z Departamentem Kluczowych Podmiotów i Departamentem Poboru Podatku, propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, w zakresie przepisów o informacjach o schematach podatkowych; (Dział III Rozdział 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).
 • Dokonuje analiz obecnych rozwiązań prawnych obowiązujących w innych państwach w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków oraz raportuje informacje o schematach podatkowych.
 • Realizuje sprawy z zakresu międzynarodowej współpracy z instytucjami, komitetami oraz grupami roboczymi UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami UE i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość prawa podatkowego (w tym w zakresie: międzynarodowego prawa podatkowego, prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz wytycznych OECD)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii
 • Znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego
 • Wiedza z zakresu finansów
 • Wiedza z zakresu rachunkowości
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami UE i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość obowiązkowego ujawniania schematów podatkowych (zakres regulacji Działu III, Rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-10-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy