Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85407

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (nawiązywanie współpracy z przedstawicielami uczelni wyższych w Polsce, studentami uczelni w Polsce i za granicą).

Zakres zadań

 • Opracowuje propozycje nowych rozwiązań w ramach programu Akcelerator Kariery MF, skierowanego do studentów, absolwentów uczelni oraz środowiska akademickiego.
 • Planuje i organizuje współpracę z uczelniami wyższymi w ramach programu Ambasadorskiego MF skierowanego dla studentów i absolwentów uczelni wyższych.
 • Planuje i organizuje współpracę w ramach programu Mentorskiego MF skierowanego dla kadry uczelni wyższych.
 • Koordynuje proces sporządzania ofert oraz realizację staży, praktyk studenckich i wolontariatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 • Planuje i organizuje współpracę z uczelniami w zakresie działalności naukowej, badawczej i realizacji wspólnych projektów, w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów.
 • Opracowuje propozycje nowych rozwiązań w obszarze kształtowania marki pracodawcy.
 • Współpracuje z portalami społecznościowo – biznesowymi w obszarze kształtowania marki pracodawcy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce realizującej zadania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi lub wprowadzających rozwiązania z zakresu EB
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi z zakresu realizowanych spraw
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie prowadzenia praktyk, staży i wolontariatów
 • Znajomość rozwiązań w zakresie kształtowania marki pracodawcy
 • Umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu employer brandingu lub zarządzania zasobami ludzkimi lub prawa pracy

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-10-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy