Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85453

Warunki pracy


 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy, w tym w sprawach nałożenia kar pieniężnych, w trybie art. 68 i 69 ustawy
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów, o których mowa w art. 50–54 ustawy, w tym rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Rozpatruje pod względem formalnym sprzeciwy wobec opinii i orzeczeń lekarza oraz zapewnia obsługę Komisji Lekarskiej, o której mowa w art. 31–32 ustawy
 • Zapewnia obsługę prawną Rzecznika w związku z działalnością wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • Opiniuje projekty aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
 • Tworzy projekty aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjentów i przygotowuje wystąpienia Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów
 • Wykonuje inne zadania związane z działalnością Departamentu Prawnego zlecone przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora Generalnego, Zastępcę Rzecznika lub Rzecznika

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane z orzecznictwem lub obsługą prawną
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związanych z ochroną zdrowia, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

  Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-05

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy