Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85172

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje i uczestniczy w realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu wydatków i dochodów Departamentu, w tym w zakresie rezerw celowych, środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POliŚ), innych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i pozostałych środków zagranicznych, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Departamentu
 • Monitoruje wydatki i przygotowuje okresowe sprawozdania finansowe z wykorzystania środków będących w dyspozycji Departamentu, w tym w zakresie rezerw celowych, środków POliŚ, innych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i pozostałych środków zagranicznych
 • Analizuje wykonanie planu finansowego, proponuje i sporządza wnioski dotyczące zmian planu rzeczowo-finansowego i harmonogramu wydatków Departamentu w tym w zakresie rezerw celowych, środków POliŚ, innych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i pozostałych środków zagranicznych
 • Wprowadza dane do rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych z ekspertami zewnętrznymi
 • Opracowuje propozycje procedur związanych ze sprawozdawczością budżetową Departamentu, np. dotyczących m.in. celu realizowanych przedsięwzięć i mierników określających stopień realizacji celu
 • Zbiera dane z poszczególnych komórek Departamentu i publikuje informacje na portalach Ministerstwa (BIP, Baza Wiedzy, Intranet)
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania kontrolerów NIK, CBA, ABW oraz kontrolerów wewnętrznych, dotyczące zagadnień finansowych departamentu
 • Bierze udział w procesie przygotowania i realizacji zamówień publicznych będących w zakresie działań departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu finansów lub ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze planowania i realizacji budżetu lub finansów
 • znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

  W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

  Firma: Schenker Sp. z o.o.

  Lokalizacja: śląskie / Pyskowice

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

  W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

  Firma: Schenker Sp. z o.o.

  Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

  W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już dziś. Razem z ponad 76 000 pracownikami na całym świecie, cenimy...

  Firma: Schenker Sp. z o.o.

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-04

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy