Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85343

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Buduje narzędzia analityczne oraz udoskonala i weryfikuje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania ich własności prognostycznych i symulacyjnych, w celu wsparcia procesu przygotowywania średnio i długookresowych scenariuszowych analiz makroekonomicznych oraz analiz sektorowych na potrzeby strategicznych programów rządu i planów polityki fiskalnej, takich jak: ustawa budżetowa, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w tym aktualizacja Programu Konwergencji.
 • Przygotowuje dokumenty i opracowania prezentujące wyniki analiz makroekonomicznych i sektorowych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu zleconych analiz z zakresu prowadzonej przez Ministra i Radę Ministrów polityki gospodarczej, w tym w zakresie oceny/przygotowywania Ocen Skutków Regulacji.
 • Rozwija bazy danych wykorzystywanych przez istniejące/budowane modele makroekonomiczne i sektorowe, w tym poszukuje nowych źródeł informacji pozwalających na lepsze przygotowanie założeń egzogenicznych.
 • Uczestniczy w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi (przedstawicielami Banku Światowego, Komisji Europejskiej), w konferencjach, w tym naukowych w kraju oraz za granicą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub matematyka lub statystyka lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analiz
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość teorii mikro - i makroekonomii
 • Znajomość metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych, metod prognozowania
 • Praktyczna znajomość pakietów statystyczno-ekonometrycznych (typu Eviews, GAMS/MPSGE, R)w tym umiejętność programowania w tych środowiskach obliczeniowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość z zakresu metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • Znajomość i rozeznanie w zakresie makroekonomicznych danych publikowanych przez instytucje zewnętrzne m.in. GUS, NBP i Eurostat
 • Umiejętność programowania w języku VBA, C++, C# lub Java

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-10-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy