Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85266

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Kontakt z cudzoziemcami. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • Prowadzi rozmowy z cudzoziemcami aplikującymi w PSG Warszawa-Okęcie o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP,
 • Sporządza fotografie oraz pobiera odciski linii papilarnych od osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • Obsługuje systemy teleinformatyczne dostępne w Straży Granicznej w zakresie czynności związanych z przyjęciem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • Przygotowuje projekty korespondencji kierowanych do stron postępowania administracyjnego,
 • Sporządza zestawienia statystyczne w zakresie działania Zespołu do Spraw Migracji
 • Archiwizuje dokumentację służbową wytworzoną przez funkcjonariuszy i pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze procedur migracyjnych
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego – poziom B1
 • podstawowa znajomość Ustawy o Straży Granicznej
 • znajomość Ustawy o Cudzoziemcach oraz podstawowa znajomość przepisów migracyjnych UE,
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietów biurowych (Word, Excel)
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego, hiszpańskiego lub arabskiego

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Data dodania: 2021-10-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy