Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85304

Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Praca pod presją czasu, przy kilku projektach jednocześnie


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • uczestniczy w pracach analitycznych i projektowych związanych z tworzeniem nowych systemów informatycznych lub rozbudową istniejących w instytucji, w tym: pozyskuje wymagania biznesowe i/lub prawne, przygotowuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokumentację projektową, przeprowadza testy i odbiory wytworzonych rozwiązań
 • wdraża systemy informatyczne dla potrzeb instytucji w zakresie: planowania przedsięwzięcia, testowania systemu i konfiguracji warstwy aplikacji, wytwarzania dokumentacji eksploatacyjno-wdrożeniowej; wsparcia użytkowników
 • zapewnia dostępność i niezawodność działania wdrożonych systemów informatycznych, w tym: administruje systemami w warstwie aplikacji (m.in. zarządzanie kontami użytkowników, uprawnieniami, etc.), udziela bieżącego wsparcia dla użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, koordynuje i monitoruje prace zewnętrznych dostawców usług serwisowych, obsługuje błędy/nieprawidłowości systemów IT
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie właściwości komórki IT, w tym: przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, szacuje wartości zamówienia, przeprowadza rozeznania rynku w obszarze związanym z realizowanymi projektami, opiniuje dokumenty, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia analizy, przygotowywania wymagań oraz wdrażania systemów teleinformatycznych i w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • znajomość UML
 • znajomość notacji BPMN 2.0
 • znajomość metod i narzędzi wspierających przeprowadzanie prac analitycznych, projektowych oraz testów narzędzi informatycznych
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metodyk realizacji projektów i umiejętność zarządzania projektami
 • znajomość języka SQL oraz baz danych

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2021-10-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy