Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84390

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy krajowego Sekretariatu do spraw Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku. Zadanie obejmuje m.in. prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej, prowadzenie uzgodnień, monitorowanie informacji dotyczących działań HELCOM, przygotowywanie dokumentów i stanowisk, uczestnictwo w negocjacjach, prowadzenie lub udział w spotkaniach i posiedzeniach.
 • Prowadzi sprawy dotyczące dominujących presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia morskiego na wody morskie polskiej strefy Morza Bałtyckiego oraz społeczno-ekonomicznego użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich.
 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, m.in. monitoruje implementację wymogów, dokonuje interpretacji przepisów, przygotowuje stanowiska do propozycji zmian, uczestniczy w negocjacjach, opracowuje instrumenty wdrażające, raportuje, przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia, prowadzi współpracę krajową i międzynarodową, prowadzi sprawy legislacji i nadzoru nad działalnością publiczno-prawną urzędów morskich oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, prowadzi postępowania odwoławcze.
 • Prowadzi sprawy dotyczące dokumentów strategicznych i programowych, w tym m.in. Bałtyckiego Planu Działania (BSAP), wymogów prawa krajowego i międzynarodowego, finansowania ochrony środowiska morskiego.
 • Prowadzi sprawy z zakresu międzynarodowych konwencji związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami, w tym m.in. Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (konwencji helsińskiej).
 • Uczestniczy w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w tym m.in.: przeprowadza rozeznania rynku, szacuje wartości zamówienia, sporządza opisy przedmiotu zamówienia, opracowuje projekty umów, uczestniczy w postępowaniach w składzie komisji przetargowych, opiniuje dokumenty, nadzoruje wykonanie umów.
 • Prowadzi sprawy z zakresu procesu decyzyjnego wynikającego z członkostwa Polski w UE, w tym opracowuje, uzgadnia stanowiska departamentu w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska morskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: ochrona środowiska, prawo, stosunki międzynarodowe, nauki przyrodnicze, transport, gospodarka morska, zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub w organizacji międzynarodowej lub w podmiocie ochrony środowiska lub gospodarki morskiej
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 • Znajomość Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
 • Znajomość Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-09-17

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy