Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84469

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


W budynku przy ul. Królewskiej 27 obecnie prowadzone są prace budowlane, które spowodowały wyłączenie z użytkowania holu A. Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózkach jest utrudnione.


Dostęp do Recepcji możliwy jest tylko przez wejście B przy pomocy mobilnych urządzeń tj. przenośnych szyn. Potrzebę skorzystania z tej możliwości prosimy zgłaszać do recepcji, tel. 22 245 54 05.

Zakres zadań

 • weryfikuje dokumenty (w tym wnioski, załączniki do wniosków, środki identyfikacji elektronicznej w zakresie podpisów, pieczęci elektronicznych) w procesie ubiegania się o utworzenie lub modyfikację adresu do e-Doręczeń - składane w ramach uruchomionego systemu projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, pod względem ich poprawności i zgodności z danymi zawartymi w rejestrach państwowych;
 • na podstawie analizy informacji przedstawionych we wnioskach o utworzenie lub modyfikację adresu do e-Doręczeń rozstrzyga w sprawach założenia lub modyfikacji adresu do e-Doręczeń w ramach uruchomionego systemu projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • przygotowuje raporty i sprawozdania w ramach zadań związanych z obsługą wniosków o adres do e-Doręczeń dla kierownictwa departamentu;
 • współpracuje z zespołem merytorycznym, technicznym oraz prawnym projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • współpracuje z zewnętrznymi podmiotami będącymi częścią ekosystemu e-Doręczeń w projekcie „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • obsługuje procesy administracyjno-biurowe w ramach właściwości zespołu ds. obsługiwania wniosków o adres e-Doręczeń;
 • uczestniczy w pracach nad optymalizacją procesu obsługiwania wniosków o adres do e-Doręczeń realizowanego w ramach prac rozwojowych produktów projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu: ustawy o doręczeniach elektronicznych, procedur administracyjnych, prowadzenia dokumentacji i repozytorium dokumentów
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności z zakresu: wyszukiwania informacji w bazach danych ogólnie dostępnych oraz danych z innych serwisów, raportowania
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenie z zakresu postępowania administracyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość pakietu MS Office

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy