Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83620

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje plan zamówień publicznych w części dotyczącej zadań Wydziału na okres 12 miesięcy. Nadzoruje, monitoruje, modyfikuje oraz sporządza sprawozdania z jego realizacji w celu sprawnego funkcjonowania urzędu.
 • Przygotowuje, we współpracy z pracownikami biura oraz Wydziałem Zamówień Publicznych dokumentację przetargową w celu ustalenia właściwego trybu, treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, szacunku jego wartości.
 • Przygotowuje wnioski zakupowe, prowadzi ich zestawienie oraz nadzoruje wykorzystanie środków z tych wniosków w celu zapewnienia prawidłowego ich wydatkowania.
 • Przygotowuje projekty umów i porozumień, a następnie uzgadnia ich treść z radcą prawnym.
 • Analizuje możliwości realizacji zapotrzebowania poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu dotyczących dostaw, usług i robót budowalnych, w tym weryfikuje tożsamość przedmiotową i podmiotową zamówień pod kontem planu zamówień publicznych, a także możliwości udzielenia zamówień do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Współpracuje z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w celu sprawnej realizacji zadań związanych z zamówieniami publicznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja służby cywilnej, prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi
 • umiejętność argumentowania
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność współpracy
 • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • przeszkolenie w obszarze zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • przeszkolenie w obszarze dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-08-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy