Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83297

Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Praca pod presją czasu, przy kilku projektach jednocześnie


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • uczestniczy w pracach analitycznych i projektowych związanych z tworzeniem nowych systemów informatycznych lub rozbudową istniejących w instytucji, w tym: pozyskuje wymagania biznesowe i/lub prawne, przygotowuje wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz dokumentację projektową, przeprowadza testy i odbiory wytworzonych rozwiązań
 • wdraża systemy informatyczne dla potrzeb instytucji w zakresie: planowania przedsięwzięcia, testowania systemu i konfiguracji warstwy aplikacji, wytwarzania dokumentacji eksploatacyjno-wdrożeniowej; wsparcia użytkowników
 • zapewnia dostępność i niezawodność działania wdrożonych systemów informatycznych, w tym: administruje systemami w warstwie aplikacji (m.in. zarządzanie kontami użytkowników, uprawnieniami, etc.), udziela bieżącego wsparcia dla użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, koordynuje i monitoruje prace zewnętrznych dostawców usług serwisowych, obsługuje błędy/nieprawidłowości systemów IT
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie właściwości komórki IT, w tym: przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, szacuje wartości zamówienia, przeprowadza rozeznania rynku w obszarze związanym z realizowanymi projektami, opiniuje dokumenty, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia analizy, przygotowywania wymagań oraz wdrażania systemów teleinformatycznych i w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • znajomość UML
 • znajomość notacji BPMN 2.0
 • znajomość metod i narzędzi wspierających przeprowadzanie prac analitycznych, projektowych oraz testów narzędzi informatycznych
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość metodyk realizacji projektów i umiejętność zarządzania projektami
 • znajomość języka SQL oraz baz danych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2021-08-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy