Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 82955

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na pierwszym piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi liczbowe prace analityczne w obszarze funkcjonowania i potencjału zmian sektora energetycznego oraz weryfikuje prognozy energetyczno-klimatyczne wykonane na zlecenie resortu lub realizowane niezależnie przez podmioty zewnętrzne, ocenia współzależności między podsektorami sektora energetycznego i między sektorami gospodarki oraz ocenia skutki poszczególnych zadań i celów strategicznych, w tym wpływ unijnej polityki klimatyczno-energetycznej na sektor energetyczny
 • przygotowuje propozycje działań mających na celu wdrożenie transformacji energetycznej, analizuje propozycje zgłoszone przez inne podmioty i osoby w tym obszarze, a także monitoruje realizację poszczególnych zadań wskazanych w dokumentach strategicznych dotyczących sektora energetycznego oraz weryfikuje zasadność kontynuacji działań i przygotowuje rekomendacje niezbędnych zmian, a także bierze udział w opracowaniu sprawozdań z realizacji działań
 • prowadzi korespondencję w zakresie dokumentów opracowywanych w Wydziale, a także przygotowuje projekty pism, opinii, notatek, informacji i stanowisk dotyczących prognoz energetycznych i wyników monitorowania realizacji polityki energetycznej i transformacji w kierunku niskoemisyjnym
 • współpracuje przy opracowywaniu i uzgadnianiu dokumentów strategicznych dotyczących transformacji energetycznej państwa lub pełni rolę wspierającą w tym zakresie
 • przygotowuje, także przy udziale komórek organizacyjnych Departamentu, opinie, uwagi i wkłady do projektów dokumentów rządowych oraz opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych ministerstwa
 • analizuje dokumenty Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych (w szczególności Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pod kątem ciążących na stronie polskiej zobowiązań w zakresie problematyki energetycznej i transformacji energetycznej oraz jej uwarunkowań społeczno-gospodarczych
 • bierze udział w pracach zespołów i grup roboczych, na poziomie krajowym i ponadnarodowym oraz w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych związanych z problematyką polityki energetycznej państwa i jej uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie sektora energii lub w zakresie ekonomii i finansów lub w zakresie ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub polityki klimatyczno-energetycznej
 • znajomość problematyki funkcjonowania sektora energetycznego
 • znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • kreatywność
 • myślenie analityczne
 • znajmość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-08-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy