Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81446

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 •  


  nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (praca zmianowa w związku realizacją zadań związanych z pełnieniem roli całodobowego punktu kontaktowego w sprawach związanych z funkcjonowaniem SPOE KAS: I zmiana od godziny 7:00 do godziny 19:00, II zmiana – od godziny 19:00 do godziny 7:00.).Zakres zadań

 • Rejestruje oraz reaguje na zgłaszane incydenty, awarie oraz problemy w funkcjonowaniu systemu poboru opłaty elektronicznej SPOE KAS w związku z pełnieniem przez wydział roli całodobowego punktu kontaktowego w sprawach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu.
 • Zdalnie wspiera przy rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze zgłoszonymi incydentami dotyczącymi dostępności usług oraz incydentów związanych z oprogramowaniem systemowym SPOE KAS, a także w zakresie bieżącej obsługi oraz eksploatacji przenośnych urządzeń kontrolnych oraz zgłoszeń związanych obsługą techniczną i utrzymaniem pojazdów.
 • Współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD) w celu zapewnienia należytego wsparcia mobilnej kontroli obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, w tym zgłoszeń dotyczących prawidłowości funkcjonowania SPOE KAS.
 • Klasyfikuje zgłoszenia na poziomie pierwszej linii wsparcia poprzez odpowiednie przekierowanie w ramach obowiązujących procedur zgłaszanych incydentów, awarii oraz problemów w funkcjonowaniu SPOE KAS w celu przekazania obsługi serwisowej z i do podmiotów zewnętrznych świadczących usługi dla SPOE KAS.
 • Współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację usług związanych z utrzymaniem, naprawami, serwisem pojazdów oraz wyposażeniem Mobilnych Jednostek Kontrolnych w celu zapewnienia właściwego gospodarowania pojazdami służbowymi pozostającymi w dyspozycji departamentu.
 • Definiuje wymagania biznesowe dla SPOE KAS, w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze monitorowania systemów teleinformatycznych
 • Znajomość systemu Windows – poziom podstawowy
 • Znajomość systemu Linux – poziom podstawowy
 • Znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN – poziom podstawowy
 • Wiedza ogólna z zakresu infrastruktury teleinformatycznej
 • Wiedza ogólna z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych.
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej i podręczników operacyjnych
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz.255 i 464), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru IT

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-07-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy