Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81404

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody), pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • realizuje zadania w zakresie planowania i wykonania rocznego i wieloletniego planu budżetowego w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym wydziału
 • przygotowuje i realizuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 • przygotowuje projekt planu potrzeb finansowych w obszarze wydziału
 • prowadzi sprawy związane z wydatkowaniem środków finansowych w ramach zamówień publicznych realizowanych w wydziale
 • dokonuje ocen i analiz w zakresie powierzonych spraw oraz prowadzi sprawozdawczość z realizacji powierzonych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach) Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy...

  Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra

  Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Pracownikom oferujemy: - dodatek za wieloletnią pracę w...

  Firma: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

  Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy