Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81372

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące całościowych umów o transporcie lotniczym negocjowanych na podstawie upoważnień udzielonych Komisji Europejskiej przez Radę UE, w tym bezpośrednio współpracuje z pracownikami KE w tym zakresie.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z zawieraniem, zatwierdzaniem, zmianą lub wypowiadaniem dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, w szczególności w zakresie uzgodnień międzyresortowych, interpretacji i stosowania oraz zmian umów.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z negocjowaniem dwustronnych umów o komunikacji lotniczej, w tym przygotowuje projekty instrukcji i stanowisk RP lub ULC.
 • Bierze udział w prowadzeniu konsultacji i uzgodnień z władzami lotniczymi innych państw, Komisją Europejską, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Rządowym Centrum Legislacji oraz z innymi podmiotami, a także z polskimi ambasadami za granicą oraz obcymi ambasadami w RP w zakresie spraw związanych z umowami międzynarodowymi o transporcie lotniczym w celu ochrony interesów polskich przedsiębiorców oraz konsumentów korzystających z usług lotniczych, zgodnie z aktualną polityką państwa w tym zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane z wyznaczaniem polskich przewoźników lotniczych i unijnych przewoźników ustanowionych na terytorium RP zgodnie z Traktatami UE.
 • Bierze udział w pracach Komitetu Doradczego KE powołanego na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi w zakresie umów o komunikacji lotniczej.
 • Prowadzi konsultacje ze środowiskiem lotniczym w zakresie spraw związanych z umowami międzynarodowymi o transporcie lotniczym w celu opracowania rzetelnego, obiektywnego i korzystnego z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości stanowiska negocjacyjnego Polski.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub ekonomia lub stosunki międzynarodowe lub transport lub europeistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy europejskiej lub umów międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego lub rosyjskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Bardzo dobra znajomość polskiego, międzynarodowego oraz unijnego prawa w zakresie lotnictwa cywilnego
 • Bardzo dobra znajomość prawa europejskiego materialnego oraz instytucjonalnego jak również integracji europejskiej
 • Bardzo dobra znajomość międzynarodowego prawa traktatowego i przepisów ustawy o umowach międzynarodowych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kompetencje behawioralne: współpraca,komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta / interesanta, wystąpienia publiczne, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa międzynarodowego lub prawa UE lub negocjacji lub lotnictwa lub administracji
 • Szkolenia z zakresu prawa UE, prawa międzynarodowego, negocjacji, funkcjonowania administracji publicznej, lotnictwa
 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość prawa międzynarodowego prywatnego

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-07-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy