Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81180

Warunki pracy


 • Krajowe wyjazdy służbowe

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Tworzy filmy i nagrania na potrzeby Biura, w tym opracowuje tematy we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, nagrywa i montuje oraz je publikuje.
 • Prowadzi stronę internetową Biura i BIP-u, aktualizuje bieżące zakładki, tworzy nowe, dba o zamieszczanie na BIP informacji zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Obsługuje CMS-a strony internetowej.
 • Obsługuje media społecznościowe.
 • Opracowuje i wydaje publikacje popularyzujące wiedzę o prawach pacjenta, w tym opracowuje ich koncepcje, szatę graficzną, treść merytoryczną we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz opracowuje procedury realizacji zleceń.
 • Współpracuje z innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizowania wystaw, kiermaszy, pokazów oraz promuje je za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych.
 • Czuwa nad dostępem do informacji zamieszczonych na stronie Rzecznika oraz materiałów promocyjnych dla osób niepełnosprawnych w tym głuchoniemych, niedowidzących.
 • Realizuje wnioski o patronaty honorowe i udział Rzecznika w Komitetach Honorowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność, terminowość
 • Kreatywność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: małopolskie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: świętokrzyskie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: łódzkie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy