Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81123

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia podatników, dziennikarzy, posłów, senatorów, organów państwowych i społecznych oraz projekty interpretacji ogólnych z urzędu i na wniosek, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego w zakresie przychodów osiąganych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu, kapitałów pieniężnych, odpłatnego zbycia nieruchomości i innych rzeczy.
 • Analizuje obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w celu oceny skuteczności ich funkcjonowania.
 • Analizuje stanowiska prezentowane w wydawanych w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, wyrokach sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, w kontekście wpływu tych stanowisk na krajowy system podatkowy, w celu podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości prawnych z systemu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Opiniuje projekty ustaw, rozporządzeń i obwieszczeń opracowane przez inne podmioty, w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującym systemem podatku dochodowego.
 • Bierze udział w pracach nad opracowywaniem projektów rozporządzeń, obwieszczeń, a także stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych i innych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu.
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość prawa cywilnego i handlowego
 • Znajomość procedur prawa administracyjnego
 • Znajomość zasad i technik legislacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter...

  Firma: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych stres związany z obsługą klientów zewnętrznych stanowisko znajduje się na III piętrze budynku biurowego stanowisko pracy wyposażone...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych, - praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad wodą, pod ruchem, w pobliżu...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-12

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy