Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80870

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (głównie kandydatów biorących udział w egzaminach).
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.


 

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne (kwalifikacyjne) w sprawach z wniosków kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, w tym przygotowuje projekty decyzji o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 • bierze udział w nadawaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, w tym: przyjmuje wnioski kandydatów, sporządza zawiadomienia o egzaminie i o zakończeniu postępowania, bierze udział w procedurach egzaminacyjnych, prowadzi obsługę prac zespołów i komisji,
 • prowadzi sprawy związane z rejestrem rzeczoznawców majątkowych,
 • rozpatruje skargi i wnioski kandydatów w toku postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwa w obszarze tematów dotyczących stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie działalności zawodowej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 • organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: małopolskie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: świętokrzyskie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: łódzkie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-07

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy