Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80765

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie regulacji prawnych dotyczących zapobiegania i utraty statusu odpadów, które mogą wpłynąć na dane gromadzone w BDO
 • Przygotowuje propozycje wytycznych i interpretacji w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, w szczególności odpadów komunalnych
 • Proponuje merytoryczne wymagania i opiniuje funkcjonalności do wdrożenia w BDO
 • Przygotowuje projekty stanowisk, opinii i wyjaśnień na zapytania i wystąpienia poselskie, petycje, pytania dziennikarzy i innych podmiotów
 • Analizuje i ocenia dane gromadzone w BDO
 • Nadzoruje wykonanie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów BDO
 • Współpracuje przy realizacji projektów ustaw i rozporządzeń w zakresie ewidencji odpadów oraz BDO
 • Bierze udział w procedurze odbioru wytworzonych produktów BDO

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze gospodarki odpadami lub ochrony środowiska
 • wiedza z obszaru przeprowadzania procesu legislacyjnego
 • znajomość specyfiki systemu BDO
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
 • znajomość rozporządzenia w sprawie funkcjonowania BDO
 • znajomość rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów
 • znajomość ustaw: o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: małopolskie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: świętokrzyskie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Junior Administration Specialist

  Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

  Firma: Aon

  Lokalizacja: łódzkie /

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy