Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80699

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w realizacji badania w zakresie wybranych cech społeczno-ekonomicznych ludności i gospodarstw domowych w oparciu o dostępne źródła informacji statystycznych i poza statystycznych oraz współpraca w opracowaniu i analizie wyników w celu dostarczenia danych zaspokajających potrzeby informacyjne użytkowników danych
 • Bierze udział w opracowaniu założeń i algorytmów do wyliczania informacji wynikowych w obszarze badania w celu zapewnienia poprawności pozyskiwanych danych
 • Bierze udział w opracowywaniu podstawowych kategorii, definicji i klasyfikacji stosowanych w obszarze cech społeczno-ekonomicznych ludności i gospodarstw domowych w celu dokonania kontroli spójności z pojęciami stosowanymi w rejestrach i systemach administracyjnych
 • Bierze udział w opracowywaniu publikacji tabelarycznych i analitycznych dotyczących cech społeczno-ekonomicznych ludności i gospodarstw domowych w celu dostarczenia informacji odbiorcom krajowym i wynikających z zobowiązań międzynarodowych
 • Bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych nad operatem do badań statystycznych w zakresie cech społeczno – ekonomicznych ludności i gospodarstw domowych związanych ze zmianami źródeł danych i metodologią bilansowania liczby i struktury ludności celu przygotowania zakresu danych opisujących populację i gospodarstwa domowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu demografii
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym C1
 • Znajomość co najmniej jednego z pakietów statystycznych (SPSS, SAS, R lub pokrewnych)
 • Doświadczenie w prowadzeniu analiz

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-07-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy