Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80361

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, w budynku brak windy.

Zakres zadań

 • Rozpatruje wnioski osób w zakresie przetwarzania ich danych osobowych w systemach informacyjnych SIS i VIS oraz udziela informacji osobom zainteresowanym na temat obowiązujących procedur dotyczących realizacji ich prawa dostępu do danych SIS i VIS
 • Uczestniczy w przygotowaniu stanowisk/wkładów merytorycznych na potrzeby prac realizowanych w szczególności w ramach grup roboczych i innych gremiów europejskich związanych m. in. z prawidłowym funkcjonowaniem wielkoskalowych systemów informacyjnych UE oraz zagadnień ich interoperacyjności
 • Uczestniczy w ocenie projektów aktów prawnych pod kątem zadań realizowanych przez BWiIK KGP
 • Współuczestniczy w opracowywaniu sprawozdań oraz informacji statystycznych w zakresie rozpatrywanych wniosków osób w sprawie przetwarzania ich danych osobowych w SIS oraz VIS
 • Współuczestniczy w prowadzeniu prac rozwojowych i modernizacyjnych KSI w obszarze systemów informacyjnych SIS i VIS oraz w nowelizacji aktów prawnych na podstawie prawa UE i wewnętrznych opracowań dotyczących funkcjonowania SIS oraz VIS
 • Współuczestniczy w opracowywaniu programów szkoleń oraz przygotowuje i przeprowadza szkolenia dotyczące funkcjonowania systemów informacyjnych SIS i VIS dla przedstawicieli organów uprawnionych do dostępu do tych systemów
 • Współuczestniczy w pracach związanych z przygotowywaniem dokumentacji polityk ochrony danych przetwarzanych poprzez KSI w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych
 • Weryfikuje upoważnienia dla użytkowników indywidualnych do dostępu do KSI oraz przetwarzania danych pod kątem ich zgodności z przepisami regulującymi funkcjonowanie SIS i VIS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów dotyczących wymiany informacji w ramach SIS oraz VIS oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Umiejętności: obsługi komputera w zakresie obsługi pakietu biurowego MS Office, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych, organizacji pracy własnej, analityczne i redakcyjne,
 • Samodzielność
 • Komunikatywność
 • Predyspozycje do wystąpień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z problematyki związanej z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwem oraz z problematyki związanej z dostępem do informacji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów dotyczących interoperacyjności wielkoskalowych systemów informacyjnych UE,
 • Znajomość problematyki związanej z dostępem do informacji publicznej

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-07-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy