Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80477

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • zagrożenie korupcją

 • rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy krajowego Sekretariatu do spraw Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku w tym m.in. prowadzi krajową i międzynarodową współpracę, prowadzi uzgodnienia, monitoruje informacje dotyczących działań Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM), przygotowuje dokumenty i stanowiska, uczestniczy w negocjacjach, prowadzi lub bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach.
 • Prowadzi sprawy dotyczące dominujących presji i oddziaływań, w tym antropogenicznych, pochodzenia morskiego na wody morskie polskiej strefy Morza Bałtyckiego oraz społeczno-ekonomicznego użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich.
 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki w tym m.in. monitoruje informacje na temat naruszeń wymogów międzynarodowych i krajowych, dokonuje interpretacji wymogów, przygotowuje stanowiska do propozycji zmian, uczestniczy w negocjacjach, opracowuje dokumenty wdrażające nowe wymogi, prowadzi sprawy legislacyjne, raportuje, przygotowuje odpowiedzi na wystąpienia, prowadzi współpracę krajową i międzynarodową.
 • Prowadzi sprawy z zakresu międzynarodowych konwencji związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, w tym m.in. Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (konwencji MARPOL) i Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (konwencji BWM).
 • Prowadzi sprawy dotyczące projektów dokumentów rządowych, w tym dokumentów programowych i normatywnych, tworzonych w wydziale lub przekazywanych do wydziału w ramach uzgodnień.
 • Bierze udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.
 • Prowadzi sprawy z zakresu procesu decyzyjnego wynikającego z członkostwa Polski w UE, w tym opracowuje, uzgadnia stanowiska departamentu w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska morskiego.
 • Prowadzi sprawy ratyfikacji konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska morskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawa, stosunków międzynarodowych, nauk przyrodniczych, transportu, gospodarki morskiej, zarządzania.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub w organizacji międzynarodowej lub w podmiocie ochrony środowiska lub gospodarki morskiej
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 • Znajomość Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętności analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy