Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80121

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Koordynacja prac GIW w zakresie dwustronnej i wielostronnej współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz prac wynikających z wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i obsługą służbowych wyjazdów zagranicznych Kierownictwa do przypisanych państw, organizowaniem i obsługą wizyt delegacji zagranicznych z przypisanych państw na szczeblu Inspektoratu, zawieraniem przez Głównego Lekarza Weterynarii porozumień międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie weterynarii ze służbami weterynaryjnymi przypisanych państw.
 • Prowadzenie spraw związanych z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii lub Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w pracach Rady Unii Europejskiej.
 • Prowadzenie i aktualizacja (w zakresie współpracy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) wykazu uzgodnionych świadectw weterynaryjnych i wymagań weterynaryjnych, rejestru umów międzynarodowych dotyczących współpracy w dziedzinie weterynarii, rejestru międzynarodowych porozumień Głównego Lekarza Weterynarii.
 • Weryfikacja i dokonywanie tłumaczeń z języka angielskiego i na język angielski, w celu zapewnienia poprawności językowej przetwarzanych dokumentów.
 • Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących współpracy z przypisanymi państwami i prezentacja stanowiska GLW w powyższej sprawie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2.
 • Wiedza: znajomość obcojęzycznej terminologii specjalistycznej weterynaryjnej, organizacji IW, zadań GLW.
 • Kompetencje: rzetelność, komunikatywność, terminowość, samodzielność.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość protokołu dyplomatycznego.
 • Znajomość języka hiszpańskiego, lub francuskiego, lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Data dodania: 2021-06-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy