Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79207

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (dotyczy budynku przy ul. Wspólnej 1/3)


lub


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz (dotyczy budynku przy ul Szucha 25)

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawach udzielania i cofania pozwoleń na utworzenie studiów.
 • Prowadzi sprawy dotyczące problematyki realizacji kształcenia przez uczelnie publiczne, w tym dokonuje oceny uchwał senatów uczelni w zakresie prowadzenia studiów.
 • Prowadzi sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem publicznych uczelni zawodowych, w tym przygotowuje propozycje stanowisk, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania uczelni.
 • Prowadzi sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń potwierdzających status prawny uczelni publicznych oraz potwierdzania zamówień uczelni publicznych na pieczęcie urzędowe.
 • Weryfikuje prawidłowość aktualizacji danych wprowadzanych przez uczelnie publiczne do Systemu POL-on oraz prowadzi w tym zakresie uzgodnienia z uczelniami, z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji
 • Obsługuje Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w zakresie wynikającym ze spraw prowadzonych na stanowisku pracy.
 • Przygotowuje zbiorcze informacje i zestawienia na potrzeby członków Kierownictwa Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze szkolnictwa wyższego lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie administracji lub prawa
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-06-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy