Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79203

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy:


·        permanentna obsługa klientów zewnętrznych


·        zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje w całości decyzje, postanowienia i zaświadczenia dla klientów zewnętrznych - przedsiębiorców.
 • Przygotowuje analizy, wystąpienia, stanowiska i oceny na potrzeby kierownictwa, przedstawicieli Polski w UE, parlamentarzystów oraz innych organów i instytucji - w zakresie obrotu specjalnego
 • Przygotowuje opinie i interpretacje przepisów z zakresu reglamentacji obrotu specjalnego wydawanych na żądanie przedsiębiorców w celu zapewnienia skuteczności reglamentacji
 • Opiniuje i współtworzy projekty aktów prawnych w zakresie obrotu specjalnego oraz w obszarze Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zapisy jakości w resorcie SWiA
 • Opiniuje "deklaracje uprawnienia" w sprawach inwestycji NATO (NSIP) oraz sposobu wykonania zobowiązań offsetowych - we współpracy z ministerstwem właściwym do spraw gospodarki
 • Wprowadza i aktualizuje dane w bazie danych E-Koncesje, w celu ich udostępnienia na stronach BIP ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo lub bezpieczeństwo publiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy w administracji w obszarze postępowań administracyjnych
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy w obszarze koncesjonowanej działalności gospodarczej
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy w obszarze obrotu specjalnego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo: gospodarcze, administracyjne, kodeks spółek handlowych. Prawo UE i Państw Członkowskich UE w zakresie wytwarzania i obrotu mat. wybuchowymi, bronią, amunicją i uzbrojeniem. Ustawa o broni i amunicji, ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, ustawa o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, wiedza w zakresie znajomości materiałów wybuchowych, broni, amunicji, uzbrojenia
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność negocjacji, kreatywność
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-02

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy