Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78888

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • Monitorowanie stanu technicznego urządzeń w pomieszczeniach najmowanych przez Urząd w zakresie określonym zawartymi umowami, prowadzenie spraw związanych z obowiązującymi przeglądami, konserwacjami, naprawami, serwisem urządzeń biurowych w obiektach użytkowanych przez Urząd
 • Sporządzanie planów wydatków i prowadzenie spraw w zakresie finansowo księgowym w tym: pobieranie zaliczek na zadania realizowane w ramach działalności Wydziału wymagające pokrycia kosztów w formie gotówkowej, rozliczanie faktur, potwierdzanie i rozliczenie korzystania z samochodów niebędących służbowymi wykorzystywanych w celach służbowych (taksówki), prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem mediów, a także dokonywanie drobnych, doraźnych zakupów na potrzeby kierownictwa Urzędu oraz Biura Administracyjno – Gospodarczego oraz zakupów związanych z wyposażeniem w artykuły bhp
 • Przygotowywanie projektów umów w zakresie użytkowania (eksploatacji) najmowanych pomieszczeń biurowych oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją w tym m.in. monitorowanie i koordynowanie pracy pracowników gospodarczych oraz firm remontowych, rozliczanie konserwatora z materiałów przez niego pobieranych, zlecanie legalizacji sprzętu ppoż. prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Koordynowanie pracy kierowców, realizowanie napraw i prowadzenie rozliczeń kosztów eksploatacji samochodów służbowych, kontrolowanie norm zużycia paliwa, oleju i ogumienia oraz przestrzeganie terminów okresowych badań technicznych przedłużających ważność dowodu rejestracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą administracyjno-gospodarczą
 • Znajomość przepisów i zagadnień związanych z eksploatacją budynków
 • Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Ustawy Prawo Budowlane
 • Umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Komunikatywność, znajomość technik negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność zarządzania nieruchomościami

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2021-05-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy